Xin chào bạn ! Tìm kiếm | Các chủ đề | Các thành viên | Đăng nhập | Đăng ký

Quy trình gieo cấy Lúa mùa và hè thu Các tùy chọn
hoangha
Đã gửi bài: Thursday, May 28, 2009 2:49:08 PM
Xếp loại: Thành viên cao cấp
Thuộc nhóm: Thành viên

Ngày đăng ký: 6/24/2008
Số bài gửi: 1,148
Số điểm: -1,669

Quy trình gieo cấy lúa mùa và hè thu

Để nông dân ngoại thành có kế hoạch chuẩn bị sớm cho vụ mùa, vụ hè thu, tháng 5-2002, Sở NN-PTNT đã hướng dẫn nông dân quy trình kỹ thuật gieo trồng lúa mùa và một số cây trồng chính của vụ hè thu nh­ư sau:

1. Mục tiêu cả vụ:

Trồng 31.200ha, trong đó 27.000ha lúa mùa, phấn đấu năng suất 41-42 tạ/ha; sản lượng từ 110-113.000 tấn.

2. Quy trình kỹ thuật:

- Cơ cấu giống và thời vụ: Đối với trà lúa sớm và cực sớm (50% diện tích) nên sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng 90-115 ngày, chủ lực là giống CN2, Khang Dân, Bồi Tạp Sơn Thanh... Trà lúa chính vụ (30% diện tích), dùng các giống có thời gian sinh trưởng 115-130 ngày, chủ lực là giống Khang Dân, Q5, C70, C71, Bồi Tạp Sơn Thanh, Bồi Tạp 77, Nếp TK90, IRI 352... Tùy từng địa phương có thể gieo cấy một số giống chất lượng như­ LT2, LT3, Bắc Thơm số 7....

Trà lúa muộn chiếm 20% diện tích, bố trí trên đất hai vụ lúa, chân vàn trũng và trũng, sử dụng những giống phản ứng ánh sáng ngắn ngày như­ Bao Thai, Mộc Tuyền, Tám Thơm....

Trà dự phòng sử dụng các giống Bao Thai, Mộc Tuyền.

Kỹ thuật gieo trồng theo hướng dẫn của Sở NN-PTNT (riêng lúa lai áp dụng theo QTKT riêng của từng loại giống). Chú ý kỹ thuật thâm canh mạ: gieo mạ d­ợc cần chọn vùng tập trung, chân ruộng cao, tiện chăm sóc, quản lý....

- Cày bừa kỹ, bón lót đầy đủ và cân đối, lên luống phẳng, gieo th­a, đồng đều, chìm mộng.

- Lượng phân bón cho 1ha mạ d­ợc 8-10 tấn phân chuồng, 80-100kg urê, 250-300kg lân và 80-100kg kali.

Bón lót toàn bộ phân chuồng, lân và 50-60kg urê.

- Bón thúc lượng phân còn lại khi mạ có 3 lá.

Lượng giống gieo cho 1ha:

- Với mạ tẻ: Giống ngắn ngày 330-400kg/ha; mạ tẻ giống dài ngày 330-410kg/ha.

Thường xuyên giữ đủ nước, phòng trừ sâu bệnh, chuột hại....

3. Thâm canh:

- Mạ nhỏ tưới đâu cấy ngay tới đó, không để mạ qua đêm. Cấy đủ dảnh cơ bản ban đầu, cấy dặm kịp thời.

- Bón phân đầy đủ, bón thúc sớm, cân đối kết hợp với làm cỏ sục bùn, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng và phát triển tốt ngay từ đầu, đẻ nhánh tập trung.

- Bón lót toàn bộ lượng phân chuồng, lân và 50% lượng đạm vùi sâu.

- Bón thúc: Khi lúa hồi xanh bắt đầu đẻ nhánh cần kết hợp làm cỏ, sục bùn. Bón 50% lượng đạm còn lại và 50% lượng đạm kali.

- Trước khi lúa trỗ 18-20 ngày bón nốt 50% lượng kali còn lại.

4. Chăm sóc tư­ới tiêu:

- Từ khi cấy đến kết thúc thời kỳ đẻ nhánh, giữ nước nông 2-4cm. Nơi chủ động được nước cần rút nước lộ ruộng 1,2 lần để lúa đẻ nhánh thuận lợi, rễ ăn sâu. Cuối thời kỳ đẻ nhánh cần rút nước phơi ruộng, hạn chế nhánh vô hiệu.

- Giai đoạn lúa làm đòng trỗ bông làm hạt cần liên tục có đủ nước (4-5cm) để lúa v­ơn đòng, trỗ thoát và làm hạt thuận lợi.

- Khi lúa đỏ đuôi rút cạn nước để lúa chắc hạt, chóng chín.

- Cần có phương án chủ động đề phòng m­a bão cuối vụ-thu hoạch kịp thời khi lúa chín tới.

- Thăm đồng thường xuyên, phát hiện và phòng trừ kịp thời sâu bệnh, chuột hại, đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

(Nguồn: Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2002)

******************************

 

Users browsing this topic
Guestnew0


Bạn không thể gửi các chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời các chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa các bài bạn gửi trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa các bài bạn gửi trong diễn đàn này.
Bạn không thể thăm dò ý kiến trong diễn đàn này.
Bạn không thể biểu quyết các thăm dò ý kiến trong diễn đàn này.

Trang chủ diễn đàn RSS : RSS

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)

Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Thời gian hiển thị trang là 2.068 giây.